Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Ultra Pro 30

Jednoskładnikowa, półmatowa farba poliakrylowa na zewnętrzne panele i elewacje drewniane.

Produkt wodorozcieńczalnyNarzędzie: natrysk
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
4
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
10
m2/l

Doskonała ochrona przed czynnikami atmosferycznymi

Ultra Pro 30 to wodorozcieńczalna, poliakrylowa farba nawierzchniowa zapewniająca ochronę przed wilgocią, światłem słonecznym i zabrudzeniami.  Farba została zaprojektowana tak, aby jej właściwości ochronne dobrze sprawdzały się w trudnych warunkach klimatycznych Finlandii.   Może być stosowana bez warstwy podkładowej.  Dodanie alkidu do farby zwiększa przyczepność powłoki do surowego drewna.

Niezwykle niska absorpcja wody

Ultra Pro 30 tworzy szybkoschnący i elastyczny film o niskiej przepuszczalności wody.   Elastyczna powłoka zapewnia ochronę w ciągu całego roku, w zmiennych warunkach klimatycznych.  Wodoodprona powłoka pozwala jednocześnie 'oddychać' powierzchni drewnianej.

Szybki cykl produkcji

Możliwość szybkiego sztaplowania pomalowanych elementów sprawia, że farba zalecana jest na szybkie linie produkcyjne.


Ultra Pro 30 może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
06.11.2017

Ultra Pro 30

 
Ultra-Pro-30
RODZAJ Wodorozcieńczalna, jednoskładnikowa, poliakrylowa, zewnętrzna farba nawierzchniowa.
OPIS Doskonale chroni powierzchnię drewnianą przed działaniem warunków atmosferycznych, wilgocią, promieniowaniem słonecznym i zanieczyszczeniami.

Przykłady zastosowania Zalecana do malowania zewnętrznych paneli, okładzin itp.

DANE TECHNICZNE
Właściwości • Bardzo niska chłonność wody zabezpieczonych powierzchni, zmniejsza pękanie drewna.
• Nadaje się do szybkich linii produkcyjnych oraz suszenia w podwyższonej temperaturze, jak również w temperaturze pokojowej.
• Dobre właściwości do sztaplowania elementów.
• Zawiera alkid powodujący zwiększenie przyczepności do surowego drewna. Farba może być używana jako podkład oraz warstwa nawierzchniowa.
• W razie potrzeby może być pokryta farbą Ultra Classic, np. po montażu elementów.
• Spełnia wymagania normy EN 927-5.
• Tworzy szybkoschnącą i elastyczną powłokę o niskiej przepuszczalności wody.
• Dwukrotne pomalowanie farbą Ultra Pro 30 zapewnia doskonałą ochronę przed przenikaniem wody również poprzez krawędzie, zmniejszając w ten sposób pękanie drewna.
• Ultra Pro 30 znajduje się w bazie produktów budowlanych, które mogą być używane w budynkach objętych certyfikatem Nordic Swan Ecolabel.
Baza VVA i VC
Karty kolorów Odcienie z karty kolorów Wooden Facades dla powierzchni zewnętrznych. Karta kolorów RAL i NCS. Barwienie w systemie Avatint.
Stopień połysku Półmat
Wydajność

                        Zalecana grubość warstwy      

                        (nierozcieńczony produkt)
                      

Wydajność teoretyczna

mokrej

suchej

 

120 - 160 g/m2

40 - 50 µm

8 - 10 m2/l

        2 x 120 - 160 g/m2

              80-100 µm

              4 - 5  m2/l

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, natrysk hydrodynamiczny ze wspomaganiem, natrysk pneumatyczny, maszyny szczotkowe lub nakładanie próżniowe.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%

120 - 160 g/m2

+23oC

+50oC

Malowanie kolejnej warstwy, po

              2 - 4 godz.

              45 - 20 min.


Farba może być suszona w suszarni w temperaturze +40ºC - +60ºC. Kolory wykonane z bazy VC posiadają wydłużony czas schnięcia w porównaniu z kolorami z bazy VVA.

Czasy schnięcia i przemalowania są związane z porowatością drewna, odcieniem koloru, grubością warstwy, temperaturą, wilgotnością powietrza i wentylacją.
Zawartość części stałych Baza VVA: 36% obj., 45% wag.
Baza VC: 35% obj., 39% wag.
Gęstość Baza VVA: 1,16 kg/l. Baza VC: 1,07 kg/l.
Kod produktu 24V - seria

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być czysta i sucha. Zawartość wilgoci w drewnie powinna wynosić poniżej 20%. Podczas aplikacji i suszenia temperatura otoczenia, podłoża i farby powinna wynosić powyżej +10ºC, a wilgotność względna powietrza musi być poniżej 70%. Bardzo istotna jest także dobra wentylacja.
Przygotowanie Powierzchnia musi być czysta, wolna od kurzu, pleśni i sinizny.
Gruntowanie Ultra Pro 30 jest rekomendowana zarówno jako grunt jak i warstwa nawierzchniowa.
Rozcieńczanie Zaleca się użycie produktu nierozcieńczonego.
W razie konieczności dodać maks. 5% wody.
Nakładanie Farbę dokładnie wymieszać przed użyciem. Zapobiegać flotacji.

Przy natrysku hydrodynamicznym zaleca się rozcieńczenie 0 - 5%, dysza urządzenia hydrodynamicznego 0,013 – 0,015", ciśnienie w dyszy 140 - 180 bar. Kąt natrysku dobrać do
kształtu malowanego przedmiotu.

Przy natrysku hydrodynamicznym ze wspomaganiem zaleca się rozcieńczenie 0-5%, dysza urządzenia hydrodynamicznego 0,013 – 0,015”, ciśnienie w dyszy 40 - 140 bar.
Ciśnienie rozpylające w granicach 1 - 3 bar. Kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.

Przy natrysku pneumatycznym zaleca się rozcieńczenie 0-5%, dysza urządzenia pneumatycznego 1,6 – 2,0 mm, ciśnienie w dyszy 2 - 3 bar.

Wahania temperatury i wilgotności mogą powodować powstawanie przebarwień, szczególnie w okolicy sęków na wysokożywicznych gatunkach drewna oraz gatunkach zawierających taniny i garbniki.
Mieszanie składników Farbę dokładnie wymieszać przed użyciem. Zapobiegać flotacji. W razie konieczności rozcieńczyć wodą.
Czyszczenie narzędzi Woda lub Akvi Thinner.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) LZO 2004/42/EU (kat. A/d) 130 g/l (2010)
Ultra Pro 30 zawiera 30 ± 10 g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt tylko do użytku profesjonalnego i przemysłowego.
 
-


Wróć