Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Ultra Pro 30

Jednoskładnikowa, półmatowa farba poliakrylowa na zewnętrzne panele i elewacje drewniane.

Tool: spray
The coverage of the paint on rough surfaces
4
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
10
m2/l

Doskonała ochrona przed czynnikami atmosferycznymi

Ultra Pro 30 to wodorozcieńczalna, poliakrylowa farba nawierzchniowa zapewniająca ochronę przed wilgocią, światłem słonecznym i zabrudzeniami.  Farba została zaprojektowana tak, aby jej właściwości ochronne dobrze sprawdzały się w trudnych warunkach klimatycznych Finlandii.   Może być stosowana bez warstwy podkładowej.  Dodanie alkidu do farby zwiększa przyczepność powłoki do surowego drewna.

Niezwykle niska absorpcja wody

Ultra Pro 30 tworzy szybkoschnący i elastyczny film o niskiej przepuszczalności wody.   Elastyczna powłoka zapewnia ochronę w ciągu całego roku, w zmiennych warunkach klimatycznych.  Wodoodprona powłoka pozwala jednocześnie 'oddychać' powierzchni drewnianej.

Szybki cykl produkcji

Możliwość szybkiego sztaplowania pomalowanych elementów sprawia, że farba zalecana jest na szybkie linie produkcyjne.


Ultra Pro 30 może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
24.08.2016

Ultra Pro 30

 
Ultra-Pro-30
RODZAJ Wodorozcieńczalna, jednoskładnikowa, poliakrylowa, zewnętrzna farba nawierzchniowa.
OPIS Zalecana do malowania zewnętrznych paneli, okładzin itp.  Nadaje się do szybkich linii produkcyjnych oraz suszenia w podwyższonej temperaturze, jak również w temperaturze pokojowej.
Przykłady zastosowania -

DANE TECHNICZNE
Właściwości Dobre właściwości do składowania.

Zawiera alkid powodujący zwiększenie przyczepności do surowego drewna. Farba może być używana jako podkład oraz warstwa nawierzchniowa.

Chroni powierzchnię drewnianą przed wilgocią, promieniowaniem słonecznym i zanieczyszczeniami.

Bardzo niska chłonność wody zabezpieczonych powierzchni, zmniejsza pękanie drewna.

W razie potrzeby może być pokryta farbą Ultra Classic.

Spełnia wymagania normy EN 927-5.

Tworzy szybkoschnącą i elastyczną powłokę o niskiej przepuszczalności wody. Dwukrotne pomalowanie farbą Ultra Pro 30 zapewnia doskonałą ochronę przed przenikaniem wody również poprzez krawędzie, zmniejszając w ten sposób pękanie drewna.
Baza VVA i VC
Karty kolorów Odcienie z karty kolorów WOODEN FACADES dla powierzchni zewnętrznych. Barwienie w systemie AVATINT.
Stopień połysku Półmat
Wydajność 8 - 10 m²/l przy grubości na mokro 120-160 g/m2 i 40-50 µm na sucho.
4 – 5 m2/l przy dwóch warstwach, gdy grubość na sucho wynosi 80-100 µm.

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz kształtu
 i chropowatości malowanej powierzchni.
Nakładanie Natrysk, maszyny szczotkowe lub vacuum.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50% Czas przemalowania +23ºC: 2-4 godz.
Czas przemalowania +50ºC: 5-20 min.

Farba może być suszona w suszarni w temperaturze +40ºC - +60ºC. Kolory wykonane z bazy VC posiadają wydłużony czas schnięcia w porównaniu z kolorami z bazy VVA.

Czasy schnięcia i przemalowania są związane z porowatością drewna, odcieniem koloru,
grubością warstwy, temperaturą, wilgotnością powietrza i wentylacją.
Zawartość części stałych Baza VVA: 36 % obj., 45 % wag.
Baza VP: 35 % obj., 39 % wag.
Gęstość Baza VVA: 1,16 kg/l. Baza VC: 1,07 kg/l.
Kod produktu 24V 6302, baza VVA. 24V 6303, baza VC.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być czysta i sucha. Zawartość wilgoci w drewnie powinna wynosić poniżej 20%. Podczas aplikacji i suszenia temperatura otoczenia, podłoża i farby powinna wynosić powyżej +10ºC, a wilgotność względna powietrza musi być poniżej 70%. Bardzo istotna jest także dobra wentylacja.

Przygotowanie Powierzchnia musi być czysta, wolna od pleśni i kurzu.
Gruntowanie Ultra Pro 30 jest rekomendowana zarówno jako grunt jak i warstwa nawierzchniowa.
Rozcieńczanie Zaleca się użycie produktu nierozcieńczonego.
W razie konieczności dodać maks. 5% wody.
Nakładanie Przy natrysku hydrodynamicznym zaleca się rozcieńczenie 0 - 5%, dysza urządzenia hydrodynamicznego 0,013 – 0,015", ciśnienie w dyszy 140 - 180 bar. Kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.

Przy natrysku hydrodynamicznym ze wspomaganiem zaleca się rozcieńczenie 0-5 %, dysza urządzenia hydrodynamicznego 0,013 – 0,015”, ciśnienie w dyszy 40 - 140 bar. Ciśnienie rozpylające w granicach 1 - 3 bar. Kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.

Przy natrysku pneumatycznym zaleca się rozcieńczenie 0 - 5%, dysza urządzenia pneumatycznego 1,6 – 2,0 mm, ciśnienie w dyszy 2 - 3 bar.

Drewno zawiera żywicę i inne ekstrakty barwiące zwłaszcza w miejscach sęków. Wahania temperatury i wilgotności mogą powodować odbarwienie powłoki malarskiej w tych obszarach.
Mieszanie składników Farbę dokładnie wymieszać przed użyciem. Zapobiegać flotacji. W razie konieczności rozcieńczyć wodą.
Czyszczenie narzędzi Woda lub Akvi Thinner.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) LZO 2004/42/EU (kat. A/d) 130 g/l (2010)
Ultra Pro 30 zawiera 30 ± 10 g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Wyrób tylko do użytku profesjonalnego i przemysłowego. Dodatkowe informacje o tym produkcie znajdują się na stornie www.tikkurila.com lub można je uzyskać wysyłając maila na adres info.coatings@tikkurila.com.
 
-


Wróć