Antykorozyjne systemy powłokowe

Posiadamy w swojej ofercie szeroki wybór systemów malarskich, które spełniają wymogi normy PN-EN ISO 12944 dot. ochrony przed korozją konstrukcji stalowych.  Część 5 tej normy przedstawia wytyczne związane z doborem ochronnych systemów malarskich przeznaczonych do różnych środowisk korozyjnych: C2, C3, C4, C5-I oraz C5-M.  Norma określa również zakres trwałości systemu malarskiego, czyli żywotność systemu do pierwszej kompleksowej pracy renowacyjnej. 

Ustalono następujące zakresy trwałości systemów:

Krótki (L) - 2 - 5 lat
Średni (M) - 5 -15 lat
Długi (H) - powyżej 15 lat

Tikkurila oferuje również systemy ochronne, które spełniają wymogi innych norm, np. NORSOK (norma norweska), SILKO (norma fińska), GAZPROM (norma rosyjska).


Wyszukiwarka systemów na powierzchnie metalowe

Narzędzie wyszukiwarki znacznie ułatwi dobór odpowiedniego zabezpieczenia powierzchni metalowej.  Wyszukiwanie najlepiej rozpocząć od wyboru pól 'Malowanie nowych konstrukcji', 'Malowanie renowacyjne' lub 'Gotowe rozwiązania'.  Po wybraniu 'Malowanie nowych konstrukcji'  możemy wyselekcjonować rodzaj podłoża i produktu lub kategorię korozyjności.  Następnie zalecamy wybór rodzaju lub zakresu trwałości systemu.

Uwaga! Przed ropoczęciem nowego wyszukiwania, należy kliknąć 'Usuń filtry wyszukiwania'.