Kalkulacja kosztów zabezpieczania powierzchni drewnianych

Program oblicza koszty na podstawie wybranych produktów.  Należy podać ile razy drewniana powierzchnia powinna być poddana obróbce. Należy pamiętać o wprowadzeniu ceny za litr produktu, odpowiednich ilości utwardzacza i rozcieńczalnika oraz wydajności praktycznej mieszaniny.


Informacja dot. produktu

1. Wybierz produkt2. Wybierz utwardzacz3. Uzupełnij informacje dot. rozcieńczalnika
Waga -% Waga -% Waga -%
Objętość - % Objętość - % Objętość - %
Masa właściwa (kg/m³) Masa właściwa Masa właściwa
Cena za litr produktu (PLN/l) Wydajność praktyczna mieszaniny (g/m²) Cena za litr utwardzacza (PLN/l) Dodany utwardzacz obj. % Cena za litr rozcieńczalnika (PLN/l) Dodany rozcieńczalnik obj.%