Licznik emisji LZO dla wyrobów do drewna

Ten program kalkulacyjny oparty został na Dyrektywie 1999/13/WE dotyczącej LZO i obowiązującej na terenie wszystkich krajów UE. Celem tej dyrektywy jest ograniczenie emisji LZO generowanej przez różne branże przemysłowe.
Program ten ma służyć wstępnemu określeniu wielkości szkodliwych emisji z racji  stosowania rozpuszczalników.  W związku z różnymi wartościami numerycznymi różnych odcieni, otrzymany wynik może odbiegać od rzeczywistej emisji związków lotnych.  Wartości wyrobów w tabelce są średnimi wartościami najbardziej popularnych kolorów.
Informacje wymagane przy ubieganiu się o pozwolenia związanie z ochroną środowiska oraz składane w oświadczeniach dla organów administracyjnych  powinny być obliczone (np. w tabeli w programie Excel) według rocznego, rzeczywistego zużycia.


Informacja dot. produktu

1.Wybierz produkt2.Zużycie roczne (w litrach)

Dyrektywa dotyczy tylko instalacji, w których roczne zużycie rozpuszczalników przekracza 15000 kg.