Temafloor 4000 ESD - System antyelektrostatyczny
Temafloor 4000 ESD

Bezrozpuszczalnikowy Temafloor 4000 ESD tworzy wraz z podkładem Temafloor 310 ESD powłokę posadzkową przewodzącą elektryczność. Taka powłoka zalecana jest na posadzki w przemyśle elektronicznym, w obiektach magazynowania i produkcji materiałów wybuchowych, w miejscach gdzie istnieje podwyższone ryzyko zapłonu, na posadzki w pomieszczeniach ze sprzętem informatycznym zarówno w obiektach przemysłowych jak i w budynkach użyteczności publicznej oraz w miejscach, w których wyładowania elektrostatyczne są szczególnie niepożądane.

Temafloor 4000