WW72-Powierzchnie zewnętrzne-Wodorozcieńczalny-System alkidowy

Wygląd: Farba kryjąca

1. warstwa: Pinja Pro Primer

Segmenty: Drewniane okładziny

Opis : Łatwy do stosowania system z alkidową farbą podkładową, zapewniający dobre sztaplowanie.