WW53-Powierzchnie zewnętrzne-Wodorozcieńczalny-System alkidowo-akrylowy

Wygląd: Farba kryjąca

1. warstwa: Pinja Pro Primer

2. warstwa: Pinja Top

Segmenty: Drewniane okładziny i Ekrany dźwiękochłonne

Opis : Elastyczny system malarski z alkidową farbą podkładową do stosowania na zewnątrz pomieszczeń. System z cienką powłoką nawierzchniową, uwydatnia naturalną strukturę drewna.