WW52-Powierzchnie zewnętrzne-Wodorozcieńczalny-System alkidowo-akrylowy

Wygląd: Farba kryjąca

1. warstwa: Pinja Pro Primer

2. warstwa: Pinja Pro

Segmenty: Drewniane okładziny i Ekrany dźwiękochłonne

Opis : Matowy, elastyczny system malarski charakteryzujący się bardzo dobrą trwałością w warunkach zewnętrznych. System wzmocniony podkładem alkidowym.