OPIS PRODUKTU
26.06.2015

Pinjalac Solid Dipp

 
Pinjalac-Solid-Dipp
RODZAJ Wodorozcieńczalny lakier akrylowy.
OPIS Szybkoschnący, elastyczny lakier do zastosowań zewnętrznych.
Przykłady zastosowania Zalecany do malowania drewnianych ram okiennych, drzwi zewnętrznych, paneli, mebli ogrodowych itp.

DANE TECHNICZNE
Karty kolorów Bezbarwny.
Barwiony zgodnie z kartą kolorów Tikkurila Symphony oraz w systemie Akvi Tone.
Stopień połysku Półpołysk
Wydajność

Zalecana grubość warstwy
(produkt nierozcieńczony)

Wydajność teoretyczna

system jednowarstwowy

 

mokrej

suchej

 

100 - 125 g/m2

40 - 45 µm

8 - 10 m2/l

system dwuwarstwowy

 

mokrej

suchej

 

 

80 - 90 µm

4 - 5 m2/l

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od metody i warunków aplikacji oraz kształtu i chropowatości powierzchni przeznaczonej do malowania.

Rozcieńczalnik Woda i Rozcieńczalnik Akvi
Nakładanie Szczególnie polecany do aplikacji metodą zanurzeniową i polewania (flow coating).
Czasy schnięcia

100 - 120 g/m2

+20°C

+50°C

Suchość do szlifowania

1 - 3 godz.

30 - 60 min.

 

Czas schnięcia i ponownego powlekania zależy od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i warunków wentylacji.
Zawartość części stałych Ok. 37 % obj.
Ok. 37 % wag.
Gęstość 1,0 kg/l.
Kod produktu 387 6910.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i lakieru musi być powyżej +18°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 70 %.
Przygotowanie Powierzchnie drewniane należy zeszlifować papierem ściernym P150-240. Uszczelnione powierzchnie należy zeszlifować papierem ściernym P240-400. Usunąć powstały kurz.
Nakładanie Do zanurzania / polewania (flow coating) produkt rozcieńczyć do lepkości 11-13s (DIN4).

Dla natrysku hydrodynamicznego zalecana dysza: 0,009" – 0,013", ciśnienie 80 – 160 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku hydrodynamicznego wspomaganego zalecana dysza: 0,009" – 0,013", ciśnienie 80 - 160 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno być około 1 - 3 bar. Kat natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Do natrysku konwencjonalnego użyć dyszy o średnicy 1,0 – 1,8 mm, ciśnienie w dyszy 1,5 - 3 bar.
Powłoka gruntująca Pinja Wood Stain.
Mieszanie składników Lakier należy dokładnie wymieszać przed malowaniem. Zapobiegać flotacji. Rozcieńczyć wodą do wymaganej lepkości. Po rozcieńczeniu należy odstawić produkt na 10 - 20 minut przed użyciem.
Czyszczenie narzędzi Woda.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartść Lotnych Związków Organicznych 85 g/litr.
Max. zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcieńczonej 10% obj.) 125 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Wyrób tylko do użytku profesjonalnego.
 
-


Wróć