WC26-Powierzchnie zewnętrzne-Rozpuszczalnikowy-System chemoutwardzalny

Wygląd: Farba kryjąca

1. warstwa: Diccoplast Elastic Primer

2. warstwa: Dicco Flex 30

Segmenty: Zewnętrzne drzwi i okna

Opis : Półmatowy, elastyczny, trwały, chemoutwardzalny system malarski do stosowania na zewnątrz pomieszczeń, przede wszystkim do malowania okien.