WC27-Powierzchnie zewnętrzne-Rozpuszczalnikowy-System chemoutwardzalny

Wygląd: Farba kryjąca

1. warstwa: Dicco Flex 30

2. warstwa: Dicco Flex 30

Segmenty: Zewnętrzne drzwi i okna

Opis : Pólmatowy, elastyczny, trwały, chemoutwardzalny system malarski do stosowania na zewnątrz pomieszczeń, przede wszystkim zalecany do malowania okien.