OPIS PRODUKTU
08.08.2017

Dicco Crystal 30 White

 
Dicco-Crystal-30-white
RODZAJ Dwuskładnikowa farba chemoutwardzalna.
OPIS Szybkoschnąca, trwała farba do użytku wewnątrz pomieszczeń. Odpowiednia szczególnie dla szybkich linii produkcyjnych.
Przykłady zastosowania Odpowiednia do mebli, drzwi i innych powierzchni drewnianych i płyt MDF.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Doskonała retencja bieli, długotrwały jasny biały kolor.
Tak łatwa w użyciu, jak tradycyjne produkty chemoutwardzalne.
Doskonałe właściwości kryjące.
Farba tiksotropowa o dobrych właściwościach wypełniających.
Nie zawiera aromatycznych rozpuszczalników.
Kolory Biały.
Stopień połysku Półmat
Wydajność

                 Zalecana grubość warstwy

                 (nierozcieńczony produkt)

     Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

50 - 60 µm

120 - 130 g/m²

10 - 11 m²/l

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1035 i 1058
Stosunek mieszania Baza 100 części objętościowo 007 5866
Utwardzacz 10 części objętościowo 006 2098
Nakładanie Natrysk bezpowietrzny, natrysk bezpowietrzny wspomagany lub natrysk konwencjonalny.
Żywotność mieszanki (+23°C) 24 godziny.
Czasy schnięcia

120 - 130 g/m²

+23˚C

+50˚C

Suchość dotykowa, po

10 - 20 min.

5 - 15 min.

Suchość do składowania, po

3 - 4 godz.

35 - 45 min.

Suchość do pakowania, po

12 - 16 godz.

60 - 90 min.

 

Temperatura składowania poniżej +35°C.

 

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 51 ± 2 % obj.
68 ± 2 % wag.
Gęstość 1,3 kg/l.
Kod produktu 007 5866

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być czysta i sucha. Zawartość wilgoci w drewnie poniżej 20% Podczas nakładania i suszenia
temperatura otoczenia, podłoża i farby musi wynosić powyżej +18°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 70%. W zamkniętych pomieszczeniach zalecana jest dobra wentylacja w celu zapewnienia odpowiedniego schnięcia. Produkt może być suszony zarówno na linii suszarniczej lub w warunkach naturalnych otoczenia.
Przygotowanie Usunąć kurz, luźne części i inne zanieczyszczenia z powierzchni. Powierzchnie drewniane powinny być przeszlifowane papierem
ściernym P150 - 240. Powierzchnie zagruntowane powinny być przeszlifowane papierem ściernym P240 - 400. Przed malowaniem należy dokładnie usunąć pył po szlifowaniu.
Nakładanie Dla natrysku bezpowietrznego produkt rozcieńczyć do około 15-25% obj., do uzyskania lepkości 20-40s (DIN4). Zalecana dysza: 0,011"-0,015", ciśnienie 80-140 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku bezpowietrznego wspomaganego produkt rozcieńczyć do około 15-25% obj., do uzyskania lepkości 25-50s (DIN4). Zalecana dysza: 0,011"-0,015", ciśnienie 40-120 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno być około 1-3 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku konwencjonalnego produkt rozcieńczyć do około 15-25% obj., do uzyskania lepkości 20-25s (DIN4). Zalecana dysza: 1,4-1,8 mm, ciśnienie 2-3 bary.
Powłoka gruntująca Diccoplast Primer i Diccoplast Plus Tix.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła z napędem mechanicznym. Niedostateczne wymieszanie lub niewłaściwe proporcje składników spowodują nierównomierną stabilizację i osłabienie własności materiału.

Nie mieszać w żelaznych pojemnikach. Używać pojemników plastikowych, emaliowanych lub kwasoodpornych metalowych.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1035 lub 1058.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 420 g/l.
Max. zawartość LZO produktu gotowego do użycia (rozcień. 25% obj.) 510 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku przemysłowego.
 
-


Wróć