WC22-Powierzchnie wewnętrzne-Rozpuszczalnikowy-System chemoutwardzalny

Wygląd: Farba kryjąca

1. warstwa: Diccoplast Plus Tix

2. warstwa: Diccoplast 30 Tix

Segmenty: Drzwi wewnętrzne

Opis : Półmatowy, tiksotropowy system malarski do stosowania wewnątrz pomieszczeń, szczególne zalecany do pionowych aplikacji.