WW65-Powierzchnie wewnętrzne-Wodorozcieńczalny-System akrylowy

Wygląd: Farba kryjąca

1. warstwa: Akvi Primer TIX

2. warstwa: Akvi Top 30 FD

Segmenty: Drzwi wewnętrzne

Opis : Półmatowy, tiksotropowy, wodorozcieńczalny system malarski z farbą nawierzchniową posiadajacą klasyfikację M1. System szczególnie zalecany do pionowych aplikacji.