Infrastruktura energetyczna i telekomunikacyjna


Posiadamy w swojej ofercie systemy malarskie i powłoki ochronne do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, eksploatowanych  w różnych warunkach środowiskowych - od umiarkowanych po bardzo trudne.  Nasze systemy  gwarantują odporność zabezpieczanych powierzchni na niskie i bardzo wysokie temperatury, na różnorodne obciążenia chemiczne.  Zapewniamy również ochronę antykorozyjną konstrukcjom stalowym pracującym w zanurzeniu.

Tikkurila dostarcza systemy malarskie do realizacji wielu projektów w przemyśle energetycznym (elektrownie atomowe, oczyszczalnie ścieków, elektrownie wodne, kopalnie, rurociągi gazowe, maszty telekomunikacyjne, ciepłownie, itp).

Większość systemów powłokowych Tikkurila spełnia normy ISO 12944.   Poniżej prezentujemy systemy stosowane w różnych kategoriach środowiska: C2, C3, C4, C5-I oraz C5-M.
Najbardziej trwałe systemy powłokowe dla kategorii korozyjności C5Systemy epoksydowe na powierzchnie zewnętrzne

Powierzchnie wewnątrz pomieszczeń nie są bezpośrednio narażone na wpływ warunków atmosferycznych, w tym na działanie promieni słonecznych.