WC24-Powierzchnie wewnętrzne-Rozpuszczalnikowy-System chemoutwardzalny

Wygląd: Farba kryjąca

1. warstwa: Diccoplast Primer

2. warstwa: Dicco Crystal 30 White

Segmenty: Drzwi wewnętrzne

Opis : Półmatowy system malarski z farbą nawierzchniową o wysokim stopniu bieli do stosowania wewnątrz pomieszczeń.