OPIS PRODUKTU
07.11.2017

Merit Jahti 80

 
Merit-Jahti-80
RODZAJ Jednoskładnikowy lakier alkidowo-uretanowy.
OPIS Zalecany do malowania powierzchni drewnianych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
Przykłady zastosowania Zalecany do malowania łodzi, posadzek, drzwi, okien i innych powierzchni drewnianych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości • Doskonała odporność na ścieranie.
• Zawiera filtry UV.
• Znakomita odporność na wszystkie detergenty ogólnego zastosowania, według normy SFS 3755.
• Dobra wytrzymałość na rozpuszczalniki: benzyna, terpentyna, benzyna lakowa oraz skażony spirytus. Ograniczona odporność na agresywne rozpuszczalniki takie jak toluen i jego mieszaniny.
• Odporny na oleje i tłuszcze smarowe, zwierzęce oraz roślinne.
Kolory Bezbarwny
Stopień połysku Połyskowy
Klasyfikacja emisji Poziom emisji tego produktu spełnia wymagania klasy E1 (klasyfikacja materiałów do obróbki powierzchni). Produkt został przebadany zgodnie z norma EN 717-1 i poziom emisji formaldehydu jest niższy niż 0,124 mg/m3 powietrza.
Wydajność

Zalecana grubość warstwy (nierozcieńczone)

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

30 - 40 µm

70 – 90 g/m2

10 - 13 m2/l

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1050
Nakładanie Pędzel, natrysk bezpowietrzny wspomagany lub natrysk konwencjonalny.


Czasy schnięcia

70 - 90 g/m2

+ 23°C

Suchość dotykowa, po

3 – 4 godz.

Suchość do szlifowania, po

6 – 7 godz.

Kolejne malowanie, po

24 godz.

Pełne utwardzenie i osiągnięcie właściwości wytrzymałościowych po ok. 2 tygodniach.

 

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.


Zawartość części stałych 43 ± 2% wag.
50 ± 2% obj.

Kod produktu 005 0091

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha; wilgotność tarcicy musi wynosić poniżej 20%.
Podczas nakładania i schnięcia temperatura otoczenia musi wynosić min. + 5°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.
Nie należy lakierować powierzchni w pełnym słońcu oraz podczas zimnej i wilgotnej pogody. Porę malowania dostosować czasowo, aby lakier miał wystarczająco dużo czasu na wyschnięcie przed wystąpieniem wieczornej rosy.
Przygotowanie Nowe powierzchnie niemalowane:
Usunąć kurz i zanieczyszczenia z powierzchni.
Powierzchnie na zewnątrz: zagruntować Pinja Priming Oil.
Okleiny: zmyć rozcieńczalnikiem Thinner 1050.

Powierzchnie uprzednio malowane:
Powierzchnie zmyć detergentem Tikkurila Maalipesu, a następnie dokładnie spłukać wodą. Luźno przylegający, stary lakier usunąć skrobakiem. Powierzchnię przeszlifować papierem ściernym i odkurzyć po szlifowaniu.
Gruntowanie Pinja Priming Oil i Merit Jahti 80.


Uwaga! W zastosowaniu zewnętrznym jako pierwszą warstwę lakieru zawsze stosować rozcieńczony Merit Jahti 80.
Rozcieńczanie Thinner 1050.
Nakładanie Do gruntowania przy użyciu pędzla nowych, niemalowanych powierzchni,lakier rozcieńczyć ok. 20-40% rozcieńczalnikiem Thinner 1050. Pędzlem nakładać lakier równomiernie cienkimi warstwami do 2 - 3 razy. W razie konieczności, przy nakładaniu warstwy wierzchniej, rozcieńczyć lakier w granicach 0 - 20%. Powierzchnie wcześniej malowane pokrywać nierozcieńczonym lub słabo rozcieńczonym lakierem w 1 - 2 warstwach. Po nałożeniu każdej warstwy powierzchnie lekko przeszlifować papierem ściernym P240 - 600.

Dla natrysku bezpowietrznego wspomaganego produkt rozcieńczyć do około 15 -25% obj., do uzyskania lepkości 25-50s (DIN4). Zalecana dysza: 0,009"-0,013", ciśnienie 40-80 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno być około 1-3 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.

Dla natrysku konwencjonalnego produkt rozcieńczyć do około 0 - 25% obj., do uzyskania lepkości 20-50s (DIN4). Zalecana dysza: 1,4-1,8 mm, ciśnienie 2-3 bary.
Mieszanie składników Lakier dokładnie wymieszać przed malowaniem. Rozcieńczyć lakier rozcieńczalnikiem Thinner 1050 do uzyskania wymaganej lepkości.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1050.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 450g/litr. Maksymalna zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień.20% obj.)510 g/l.
Reference number 005 0091

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
-
 
Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku przemysłowego.
-


Wróć