OPIS PRODUKTU
04.11.2015

Pinjalac HB

 
Pinjalac HB
RODZAJ Wodorozcieńczalny lakier akrylowy.
OPIS Przeznaczony do malowania powierzchni drewnianych na zewnątrz pomieszczeń.
Przykłady zastosowania Zalecany do malowania framug okiennych, drzwi frontowych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Elastyczny lakier zewnętrzny.
Tworzy bardzo transparentną powłokę.
Karty kolorów Barwienie w systemie Akvi Tone.
Uwaga kolory białawe nie są zalecane do drewna o tendencji do przesączania żywic (np. dąb). Żywice drewna mogą wpłynąć na zmianę oryginalnego odcienia.

Stopień połysku: 30-40.
Stopień połysku Połyskowy
Wydajność Ok. 8 - 10 m2/l (110 µm na mokro, 40 µm na sucho).
Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny oraz natrysk hydrodynamiczny wspomagany.
Żywotność mieszanki (+23°C) 12 miesięcy.
Czasy schnięcia

 

+23°C

+50°C

Suchość do szlifowania, po

2 - 4 godz.

1 -2 godz.

 

Czas schnięcia i ponownego malowania zależy od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i warunków wentylacji. Temperatura przy układaniu w stosy poniżej +30 °C. Suchość na wskroś ok. 48 godzin.

Zawartość części stałych 37 ± 2% obj.
39 ± 2% wag.
Gęstość 1,0 kg/l.
Kod produktu 485 6910.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha i czysta. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i lakieru musi wynosić powyżej +18 °C. Wilgotność względna powietrza poniżej 70%.
Przygotowanie Powierzchnie drewniane zeszlifować papierem ściernym o granulacji P150 - 240. Usunąć wszelkie zanieczyszczenia po szlifowaniu odpylarką automatyczną.
Nakładanie Lakier należy dokładnie wymieszać. Zapobiegać flotacji. W celu osiągnięcia właściwej jakości zaleca się do natrysku nie rozcieńczać lakieru lub maksymalnie 10% wodą. Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,011 – 0,015".
Powłoka gruntująca Pinja Wood Stain.
Powłoka nawierzchniowa Pinjalac HB TCX.
Czyszczenie narzędzi Woda.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 20 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego i przemysłowego.
 
-


Wróć