TE56-Im1-Im3-Sa2½-Stal-EP

1. warstwa: Temabond ST 300

DFT - 1 warstwa (µm): 150

2. warstwa: Temabond ST 300

DFT - 2 warstwa (µm): 150

DFT całkowite (µm): 300

Typ produktu: Rozpuszczalnikowy

Malowanie renowacyjne: m

Segmenty: Konstrukcje stalowe, Mosty, Kolejnictwo, Zbiorniki i baseny (powierzchnie zewnętrzne), Zbiorniki i baseny (powierzchnie wewnętrzne), Energetyka i infrastruktura telekomunikacyjna, Przemysł przetwórczy i Infrastruktura portowa

Opis : Epoksydowy system o wysokiej zawartości części stałych szczególnie rekomendowany do wymalowań renowacyjnych.