TE56-C5-I-St2-Stal-EP

1. warstwa: Temabond ST 300

DFT - 1 warstwa (µm): 100

2. warstwa: Temabond ST 300

DFT - 2 warstwa (µm): 100

DFT całkowite (µm): 200

Typ produktu: Rozpuszczalnikowy

Malowanie renowacyjne: m

Segmenty: Konstrukcje stalowe, Mosty, Kolejnictwo, Zbiorniki i baseny (powierzchnie zewnętrzne), Zbiorniki i baseny (powierzchnie wewnętrzne), Energetyka i infrastruktura telekomunikacyjna i Przemysł przetwórczy

Opis : Epoksydowy system o wysokiej zawartości części stałych szczególnie rekomendowany do wymalowań renowacyjnych.