Nowe konstrukcje mostowe


Większość nowych konstrukcji mostowych zbudowana jest z prefabrykowanych elementów modułowych, które są zabezpieczane antykorozyjnie w wytwórni, w warunkach w pełni kontrolowanych.  Taka metoda budowania konstrukcji umożliwia zastosowanie zaawansowanych technologicznie systemów malarskich, których aplikacja na miejscu wznoszenia obiektu byłaby trudna i zbyt kosztowna.

Zwykle na miejscu budowy wymagana jest już tylko naprawa uszkodzeń powstałych podczas transportu i montażu instalacji.  W zależności od zestawu malarskiego warstwa wykańczajaca również może być nakładana już na miejscu wznoszenia konstrukcji.


Tikkurila oferuje skuteczne systemy malarskie na nowe konstrukcje mostowe.  Najtrwalszą ochronę antykorozyjną zapewniają systemy z podkładem zawierającym cynk z linii Temazinc.  Poniżej prezentujemy przykładowe systemy.


Najbardziej trwałe systemy powłokowe dla kategorii korozyjności C5

Kategoria korozyjności C5-I Bardzo duża - przemysłowa kategoria korozyjności atmosfery.
Na zewnątrz: Obszary przemysłowe o dużej wilgotności i agresywnej atmosferze.
Wewnątrz: Budowle i obszary z paraiwe ciągłą kondensacją i dużym zanieczyszczeniem.

Kategoria korozyjności C5-M Bardzo duża - morska kategoria korozyjności atmosfery.
Na zewnątrz: Obszary przybrzeżne i oddalone od brzegu w głąb morza o dużym zasoleniu.
Wewnątrz: Budowle i obszary z prawie ciągłą kondensacją i dużym zanieczyszczeniem.Trwałe systemy powłokowe dla kategorii korozyjności C3 i C4

Kategoria korozyjności C3 Średnia kategoria korozyjności atmosfery.
Na zewnątrz: Atmosfery miejskie i przemysłowe, średnie zanieczyszczenie tlenkiem siarki (IV).  Obszary przybrzeżne o małym zasoleniu.
Wewnątrz: Pomieszczenia produkcyjne o dużej wilgotności i niewielkim zanieczyszczeniu powietrza, np. zakłady spożywcze, pralnie, browary, mleczarnie..

Kategoria korozyjności C4 Duża kategoria korozyjności atmosfery.
Na zewnątrz: Obszary przemysłowe i obszary przybrzeżne o średnim zasoleniu.
Wewnątrz: Zakłady chemiczne , pływalnie, stocznie remontowe.Systemy epoksydowe na powierzchnie wewnątrz pomieszczeń

Powierzchnie wewnątrz pomieszczeń nie są narażone na wpływ warunków atmosferycznych.