TC206-Mokry beton-System epoksydowy-Wodorozcieńczalny-Wewnątrz-

Gruntowanie 1-2 razy: Fontefloor EP Primer

Pierwsza warstwa: Fontefloor EP 100

Opis : Wodorozcieńczalny system epoksydowy charakteryzujący się niską emisją LZO na powierzchine narażone na umiarkowane obciążenia mechaniczne i chemiczne. System jest paroprzepuszczalny i dlatego może być stosowany na wilgotne podłoża.