Zabezpieczanie zbiorników i basenów od wewnątrz

Powłoki zbiornikowe muszą odznaczać się wyjątkowymi właściwościami antykorozyjnymi połączonymi w doskonałą odpornością na agresję chemiczną.

Dwuskładnikowe produkty epoksydowe są szeroko stosowane do zabezpieczania zbiorników od wewnątrz.  My polecamy nowoczesne, bezrozpuszczalnikowe farby epoksydowe ze 100% zawartością części stałych, które charakteryzują się doskonałą odpornością na chemikalia takie jak oleje, ropę, benzynę lotniczą, paliwa napędowe i smary.

Wybór powłoki  zbiornikowej powinien być poprzedzony dokładnym sprawdzeniem na jakie obciążenia będzie narażony dany obiekt.  Stężenie i temperatura przechowywanych środków chemicznych to główne czynniki mające wpływ na trwałość zabezpieczającej powłoki.  Np. wnętrza zbiorników na gas i ropę naftową wymagają zastosowania powłoki odpornej na bardzo silną agresję chemiczną i obciążenia termiczne.

Aby zapewnić odpowiednie dopasowanie powłoki zbiornikowej do rodzaju przechowywanego materiału, prosimy o kontakt z naszymi doradcami.Systemy malarskie dla środowiska w zanurzeniu w rozpuszczalnikachKluczowe produkty

Temaline EPL 100

Temaline EPL 100

 


The paint is solvent-borne
The coverage of the paint on rough surfaces
5.0
The coverage of the paint on smooth surfaces
7.7
Temaline-TL

Temaline TL

 

Stosowana jako wysokowydajna powłoka nawierzchniowa na powierzchnie stalowe narażone na ścieranie oraz wpływ czynników chemicznych i mechanicznych w zanurzeniu.Nadaje się jako powłoka dla zbiorników benzyn bezołowiowych.

The paint is solvent-borne
Temasil 90

Temasil 90

 

Może być stosowana jako system jednowarstwowy lub podkład w systemach ochronnych.

The paint is solvent-borne
The coverage of the paint on rough surfaces
6,4
The coverage of the paint on smooth surfaces
8,5